Camilla Hartz Repshus

Ny avlsinstruks vedtatt og publisert

NEKF inviterte alle avlsutvalg og avlskontakter til avls-seminar på Garder kurs- og konferansesenter 20.11.21. Her var bl. a avlsinstruks et av temaene. Det ble utarbeidet forslag til ny avlsinstruks for NEKF`s avlsutvalg og avlskontakter, som senere ble vedtatt av FS i desember 2021. Ny avlsinstruks er nå tilgjengelig på NEKF`s hjemmeside, se også her for …

Ny avlsinstruks vedtatt og publisert Les mer »

Nå er det endelig klart for registrering av glaukom og ataksi hos NKK (dogweb)

NKK vil fra nå legge inn og stambokføre resultater av gentester for disse to sykdommene i Dogweb. Resultatene for glaukom (grønn stær) har til nå kun vært lagret hos den enkelte hundeeier. I tillegg er gentesten for ataksi endelig verifisert ferdig og klar til bruk. Vi vil nå få mye lettere tilgang til disse viktige …

Nå er det endelig klart for registrering av glaukom og ataksi hos NKK (dogweb) Les mer »

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021. RS vedtok i sak 5 d): «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før …

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022 Les mer »

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene. Undersøkelsen skulle søke å gi svar på hunde-eieres oppfatning av elghunders helse, adferd og gemytt. Selv om man alltid vil kunne ønske seg høyere svarprosent, så har svarprosenten vært tilstrekkelig til å produsere en rapport som er representativ for …

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt Les mer »

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt

NEKF`s avlsutvalg har i 2021 revidert RAS dokument for den enkelte rase og Forbundsstyret har nylig godkjent RAS for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Øst Sibirsk Laika. Det ligger mange timer bak disse dokumentene som nå er nyttige verktøy i avlsarbeidet videre. RAS dokumentene skal først og fremst være veiledende for oppdretterne i …

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt Les mer »

Ringsekretærkurs 2021

Se link for informasjon og påmelding til ringsekretærkurs i regi av Hedmark Elghundklubb og NKK INNLANDET. Oppstart 12 juni. Påmeldingsfrist 10.06.21. Kurset går over 5 samlinger i juni digitalt over Teams. https://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2021/06/Ringsekretaer-annonse-i-pdf.pdf

Bestilling av svarthundboka -2018

Det er nå mulig å forhåndsbestille svarthundboka ved å bruke denne linken. Aldri før er det laget en så komplett bok om svarthunden. Det er mye historisk informasjon om oppdrettere og opphavet til svarthunden. 116 hunder fra den store samlingen på Voss er avbildet, og boken er på over 205 sider! Oppfordrer alle som er interessert …

Bestilling av svarthundboka -2018 Les mer »

Rull til toppen