Bestilling av svarthundboka -2018

Det er nå mulig å forhåndsbestille svarthundboka ved å bruke denne linken. Aldri før er det laget en så komplett bok om svarthunden. Det er mye historisk informasjon om oppdrettere og opphavet til svarthunden. 116 hunder fra den store samlingen på Voss er avbildet, og boken er på over 205 sider! Oppfordrer alle som er interessert […]


Juvenil Ataksi Norsk Elghund Sort – informasjon

Vedlagt ligger informasjon om ataksi hos Norsk Elghund Sort. AUNES har tidligere informert om tilstanden i Elghunden, men vi vil her informere om ataksi i sin helhet. Alle hunde-eiere har samtykket til publisering av hunde navn, slik at vi alle kan jobbe mot en løsning. Vedlagt ligger også det som er skrevet om tilstanden i […]