Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt

NEKF`s avlsutvalg har i 2021 revidert RAS dokument for den enkelte rase og Forbundsstyret har nylig godkjent RAS for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Øst Sibirsk Laika. Det ligger mange timer bak disse dokumentene som nå er nyttige verktøy i avlsarbeidet videre. RAS dokumentene skal først og fremst være veiledende for oppdretterne i den enkelte rase. RAS dokumentene ligger publisert, i tråd med føringer fra NKK, på NEKF hjemmeside – under dokumenter, statutter, veiledninger og instrukser.

Skroll til toppen
Rull til toppen