Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene. Undersøkelsen skulle søke å gi svar på hunde-eieres oppfatning av elghunders helse, adferd og gemytt. Selv om man alltid vil kunne ønske seg høyere svarprosent, så har svarprosenten vært tilstrekkelig til å produsere en rapport som er representativ for de to norske elghundrasene. Rapportene danner grunnlag for emnene som omhandler helse, gemytt og adferd i RAS dokumentene for NEG og NES. Rapporten viser langt på vei at elghundene har befestet sin posisjon som utmerkede familiemedlemmer og jakthunder, og at de er til stor glede for sine eiere og samfunnet. Forbundsstyret ønsker å takke alle som har besvart undersøkelsen. Helseundersøkelsen Elghund 2021 med tilhørende rapporter publiseres i sin helhet på forbundets hjemmeside under helsefanen for hver rase. Det gjøres oppmerksom på at sammendraget står i slutten av hver rapport. Vi gratulerer vinnere av uttrekkspremier og takker samtidig våre sponsorer Träcker og Härkila for flotte bidrag!

Her er link til helseundersøkelsen for NEG: Helseundersøkelse NEG

Her er link til helseundersøkelsen for NES: Helseundersøkelse NES

Vinnere av uttrekkspremier er:

Camilla Sundfær Härkila jaktdress

Rune Rydgren – Träcker peiler

Dagfinn Midtun – NEKF boblejakke

Edvard Lillegård – NEKF boblejakke

Edvard Kjørsvik – jaktprøve løshund

Frode Hernes – jaktprøve bandhund

Skroll til toppen
Rull til toppen