Avlsgransking
Norsk elghund grå
2022

Avlsgransking 2022

Norske Elghundklubbers Forbund v/avlsutvalget for Norsk Elghund Grå arrangerte avlsgransking for Norsk Elghund Grå, den 3.september på Eidsvoll Bygdetun. 
En avlsgransking gjennomføres som en utvidet eksteriørbedømming, hvor alle kroppsdeler graderes skjærskilt med en faktor mellom 1 og 5, hvor 3 er ideal. Bakgrunnen for at vi bruker en tallverdi er for at den som leter etter hannhund enkelt kan se hvordan en hund faktisks ser ut. Er det noen ting man ønsker å styrke på sin kombinasjon, velger man en hund som ligger på den siden av rasetypisk korrekt man ønsker å forbedre. Med å bruke tall i stedet for en verbal kritikk vil det bli mulig å kjøre statistikk også på eksteriør.

Resultater fra Avlsgransking blir på sikt et unikt oppslagsverk over norske gråhunder, og vil vise om vi får framgang for rasen.
Det deltok 13 hunder, som gjennom sine bruksegenskaper, helse og linjer, ble ansett som attraktive hunder for videre avl.
Alle hundene som ble invitert var gentestet og diagnostisert «Fri bærer» for sykdommene Glaukom og Dvergvekst, samt fri for HD.

AU NEG/NEKF vil takke alle som deltok, og igjen gjorde avlsgranskingen til et vellykket arrangement. Vi vil spesielt nevne våre eminente eksteriørdommere Arild Berget og Nils Erik Haagenrud for deres jobb, hele arrangementskomiteen, og ikke minst Eidsvoll Bygdetun for god mat og flott arrangements-plass.

Resultater 2022

Nr.: 2
Reg: NO33888/20
Navn: Blodålån’s Santo
Gransking:
PDF
Hitta Älghund: Link

Nr.: 3
Reg: NO40446/18
Navn: Harly av Hatteråsen
Gransking
: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 4
Reg: NO44586/19
Navn: Kaos
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 5
Reg: NO39259/20
Navn: Knibestølens T-E Enzo
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 7
Reg: NO34970/20 
Navn: Nero
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 8
Reg: NO39527/21
Navn: ON Cash
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 9
Reg: NO45702/18
Navn: Philip
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 10
Reg: NO44095/20
Navn: Sandomslia’s Seppo
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 11
Reg: NO34153/20
Navn: Setesdalens Blaser
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 12
Reg: NO61588/20
Navn: TF Elgkampen’s Bassse
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 13
Reg: NO38678/19
Navn: Trolljentemyra’s K-P Oryx
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 14
Reg: NO39472/21
Navn: Vatnebu’s Drillo
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 15
Reg: NO59755/19
Navn: Z-R Rollo
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Skroll til toppen
Rull til toppen