Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck og som ikke er norsk champion, tildeles certifikat, og den nest best plasserte hunden tildeles reservecertifikat. Dersom hunden som tildeles certifikat er fullcertet, omgjøres reservecertifikatet til certifikat. Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/reservecert utdelt. Slik praktiseres det i alle andre land hvor man deler ut certifikat og reservecertificat.   

Her er 5 scenarier som visualiserer praktiseringen:

Eksempel 1:
1. BHK med CK (hunden er NUCH)
2. BHK med CK Cert
3. BHK med CK fullcertet (mottar ikke res. Cert)
4. BHK med CK (mottar ikke res. Cert

Eksempel 2:
1. BTK med CK Cert
2. BTK med CK (hunden er SUCH) res Cert
3. BTK med CK
4. BTK med CK

Eksempel 3:
1. BTK med CK (hunden er NUCH)
2. BTK med CK Cert
3. BTK med CK res. Cert
4. BTK med CK

Eksempel 4:
1. BHK med CK (ikke jaktpremiert)
2. BHK med CK (ikke jaktpremiert)
3. BHK med CK Cert
4. BHK med CK res. Cert

Eksempel 5:
1. BHK med CK Cert
2. BHK med CK (hunden er SUCH) res Cert
3. BHK med CK
4. BHK med CK

Skroll til toppen
Rull til toppen