Kontaktpersoner for avlsutvalget Norsk Elghund Grå

Leder:
Isak Halvorsen
2415 Heradsbygd
tlf.: 402 26 590
epost: 
Loshundjegeren@gmail.com

Medlem:
Harald Bredesen
2219 Brandval
tlf.: 917 91 623
epost: bigbore470@gmail.com 

Medlem:
Sissel Kristin Hermann
7656 Verdal
tlf.: 922 34 799
epost: sikrihe@hotmail.com

Medlem:
Ellen Tråen
3626 Rollag
tlf.: 957 80 788
epost: ellennt@live.no

Bjørg Elin Segtnan

Medlem:
Bjørg Elin Segtnan
7608 Levanger
tlf.: 917 06 710
epost: bjorgelinsegtnan@gmail.com

Skroll til toppen
Rull til toppen