Kontaktpersoner for avlsutvalget Norsk Elghund Grå

Leder:
Isak Halvorsen
2415 Heradsbygd
Tlf.:402 26590
Epost: isak.halvorsen@bbnett.no

Medlem:
Aina Torjul
2662 Dovre
Tlf: 928 46564
E-post: aina.torjul@gmail.com

Medlem:
Nils Erik Hågenrud
2420 Trysil
Tlf: 909 85642
E-post: nils-erik.haagenrud@rogbr.no

Medlem:
Harald Bredesen
2219 Brandval
M.tlf: 917 91623
E-post: bigbore470@gmail.com

Rull til toppen