Lær mer om Jämthund

Historie

Jämthunden har sitt utspring i Jämtland og Nord – Sverige. Rasen har eksistert i nærmest uminnelige tider, selv om den først ble godkjent som offisiell hunderase i 1946. Årsaken til at det tok så lang tid fram til rasen fikk sin egen standard berodde på at jämthund og Norsk Elghund Grå (Gråhund) fram til godkjenningen i 1946 ble bedømt som en og samme rase, og dermed også etter samme rasestandard.

Hjemland og rasestandard

Jämthunden er en av Sveriges nasjonalraser. Rasens vedtatte standard beskriver jämthunden som en stor, rektangulær spisshund, hvor mankehøyden for hannhunder er 57 – 65 cm, og 52 – 60 cm for tisper. Fargen skal være grå/ mørkere grå, med lyse/ kremfargede tegninger på kinn og bryst.  Jämthunden har et stabilt og godt lynne.

Bruksområder

Jämthunden er en jakthund som hverken egner seg som eller trives som selskapshund. Det dominerende bruksområde er løshundjakt på elg, men den benyttes også til andre typer jaktutøvelse hvor det stilles store krav til styrke, mot og utholdenhet, som for eksempel jakt på bjørn, gaupe og villsvin.

Utbredelse og registreringer

Jämthunden har siden 2007 vært den største elghundrasen i Norden, med ca. 3500 registrerte valper pr. år. I Sverige og Finland er rasen nå helt dominerende, og også i Norge har antallet registreringer økt betydelig de siste årene.

Helse

Rasen anses å være en svært frisk og sunn rase, uten nevneverdige forekomster av arvelige sykdommer. Tilfeller med påvist HD er også svært begrenset sammenlignet med andre elghundraser. Men det er allikevel viktig å overvåke rasens helse, og det er derfor ønskelig at antatt arvelig betingede sykdomstilfeller meldes inn til rasens avlsutvalg.

RAS dokumentet

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet.

Skroll til toppen
Rull til toppen