Lær mer om rasen

Svenska Kennelklubben har beslutat erkänna Hälleforshunden för registrering i SKK:s annexregister (Ett annexregister är ett register inom FCI för de raser som man vill ha under särskild uppsikt och med speciella regler under sitt uppbyggnadsskede som i första hand är en 10-årsperiod ). Hälleforshunden kommer under en 7-årsperiod endast kunna vara med på Svenska Älghundklubbens (SÄKs) utställningar där den kan tilldelas Certifikat. Under 10-årsperioden kommer alla icke registrerade hundar att kunna mönstras, därefter kan de ansöka till SÄK:s styrelse om att erhålla en stamtavla.

Alla Hälleforshundar som före den 1 augusti 2000 är godkända av Hälleforshundklubben har erhållit en av SKK utfärdad stamtavla.

De hundar som fått sin stamtavla får när de är id-märkta och vaccinerade anmäla sig till SÄK’s jakt- och spårprov samt utställningar om ägaren är medlem i SÄK.

Skroll til toppen
Rull til toppen