Nyheter

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier for Norsk Elghund Grå.Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med Norsk Kennel Klubb’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, NEKF overordnede avlspolicy, Rasespesifikk avls strategi NEG.Avlskriteriene setter krav til bruksegenskaper, eksteriør og helse for hunder til bruk i videre avl for rasen NEG, og er …

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Les mer »

Informasjon fra avlsutvalget for Jëmthund

Avlsutvalget for Jëmthund oppdaterer nå listene for godkjente avlshunder fortløpende. Listene er oppdatert med direkte kobling til Hitta âlghund (Nordisk elghunddatabase). Link til avlshundlister finnes her:AvlshannerAvlstisper Hundeeiere med potensielle avlshunder oppfordres til å søke om få disse godkjent som avlshunder for jämthund. Dette gjøres enkelt ved å fylle ut informasjonen som etterspørres: HER  Listene er …

Informasjon fra avlsutvalget for Jëmthund Les mer »

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021. RS vedtok i sak 5 d): «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før …

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022 Les mer »

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene. Undersøkelsen skulle søke å gi svar på hunde-eieres oppfatning av elghunders helse, adferd og gemytt. Selv om man alltid vil kunne ønske seg høyere svarprosent, så har svarprosenten vært tilstrekkelig til å produsere en rapport som er representativ for …

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt Les mer »

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt

NEKF`s avlsutvalg har i 2021 revidert RAS dokument for den enkelte rase og Forbundsstyret har nylig godkjent RAS for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Øst Sibirsk Laika. Det ligger mange timer bak disse dokumentene som nå er nyttige verktøy i avlsarbeidet videre. RAS dokumentene skal først og fremst være veiledende for oppdretterne i …

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt Les mer »

Uttaksregler for NM

Reviderte uttaksregler for Norsk mesterskap ligger tilgjengelig på elghundforbundet.no eller ved å trykke på denne linken

Antallsbegrensning for NEG hanner

Norsk Kennel Klubb v/Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om antallsbegrensning og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, reduseres fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. …

Antallsbegrensning for NEG hanner Les mer »

Helsekrav NEG

      Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) for foreldredyr for …

Helsekrav NEG Les mer »

Rull til toppen