Nyheter

Instruks – Forenklet dommermøte

Det er avdekket store forskjeller mellom klubbene hvordan dommermøtene har blitt avviklet, særlig forenklet dommermøte. Forskjeller som i mange tilfeller har resultert i for dårlig kontroll av prøvene, slik at det har blitt feil data i skogsprotokoll, feil i poenggivning og i enkelte tilfelle feil i premiegrad. Løshund- og Bandhundkomiteen har utarbeidet Instruks – Forenklet …

Instruks – Forenklet dommermøte Les mer »

NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge.

Etter at Representantskapet i NEKF vedtok at det skulle utredes bruk av Aninova som et digitalt verktøy i avlsarbeidet for elghund har FS nedlagt et betydelig arbeid i utredning av dette. Dersom et slikt verktøy skal gi oss en merverdi i avlsarbeidet er vi helt avhengig av å ha tilstrekkelig tilgang til avlsdata fra hele …

NEKF har satt seg i førersetet på digitalisering av avlsarbeidet på hund i Norge. Les mer »

RS Protokoll 2022

RS Protokollen for det 45. Ordinære Representantskapsmøtet 2022 finner du her: RS Protokoll 2022

Ny avlsinstruks vedtatt og publisert

NEKF inviterte alle avlsutvalg og avlskontakter til avls-seminar på Garder kurs- og konferansesenter 20.11.21. Her var bl. a avlsinstruks et av temaene. Det ble utarbeidet forslag til ny avlsinstruks for NEKF`s avlsutvalg og avlskontakter, som senere ble vedtatt av FS i desember 2021. Ny avlsinstruks er nå tilgjengelig på NEKF`s hjemmeside, se også her for …

Ny avlsinstruks vedtatt og publisert Les mer »

Bestilling av championat-presentasjon

Alle championater og nye titler oppnådd i 2021 kan presenteres i Elghunden Fyll ut skjemaet i linken med nødvendige opplysninger som beskrevet under. Digitale bilder merkes med navn på hunden. Det er kun opplysninger som fremkommer på skjemaet under som kommer på trykk. Annonsør er ansvarlig selv for riktige opplysninger iht. tekst m.m. Prestentasjonen koster …

Bestilling av championat-presentasjon Les mer »

Nå er det endelig klart for registrering av glaukom og ataksi hos NKK (dogweb)

NKK vil fra nå legge inn og stambokføre resultater av gentester for disse to sykdommene i Dogweb. Resultatene for glaukom (grønn stær) har til nå kun vært lagret hos den enkelte hundeeier. I tillegg er gentesten for ataksi endelig verifisert ferdig og klar til bruk. Vi vil nå få mye lettere tilgang til disse viktige …

Nå er det endelig klart for registrering av glaukom og ataksi hos NKK (dogweb) Les mer »

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier for Norsk Elghund Grå.Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med Norsk Kennel Klubb’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, NEKF overordnede avlspolicy, Rasespesifikk avls strategi NEG.Avlskriteriene setter krav til bruksegenskaper, eksteriør og helse for hunder til bruk i videre avl for rasen NEG, og er …

Informasjon fra avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Les mer »

Informasjon fra avlsutvalget for Jämthund

Avlsutvalget for Jëmthund oppdaterer nå listene for godkjente avlshunder fortløpende. Listene er oppdatert med direkte kobling til Hitta âlghund (Nordisk elghunddatabase). Link til avlshundlister finnes her:AvlshannerAvlstisper Hundeeiere med potensielle avlshunder oppfordres til å søke om få disse godkjent som avlshunder for jämthund. Dette gjøres enkelt ved å fylle ut informasjonen som etterspørres: HER  Listene er …

Informasjon fra avlsutvalget for Jämthund Les mer »

Rull til toppen