Avlsgransking
Norsk elghund grå
2023

Avlsgransking Norsk elghund grå 2023

Årets avlsgransking for Norsk Elghund Grå ble gjennomført på Eidsvoll Bygdetun den 11.juni.

En avlsgransking gjennomføres som en utvidet eksteriørbedømming, hvor alle kroppsdeler graderes særskilt med en faktor mellom 1 og 5, hvor 3 er ideal. Bakgrunnen for at vi bruker en tallverdi er for at den som leter etter hannhund enkelt kan se hvordan en hund faktisk ser ut. Er det noen ting man ønsker å styrke på sin kombinasjon, velger man en hund som ligger på den siden av rasetypisk korrekt man ønsker å forbedre. Med å bruke tall i stedet for en verbal kritikk vil det bli mulig å kjøre statistikk også på eksteriør.

Resultater fra de ulike avlsgranskingene gir et bilde av avl og utviklingen av rasens eksteriør, og vil vise om våre avlskriterier og valg av avlshunder gir oss en ønsket utvikling av rasen.

Det deltok i år 14 hunder, som gjennom sine bruksegenskaper, helse og blodslinjer ble ansett som attraktive hunder for videre avl. Begge eksteriørdommerne ønsket å fremheve at det var jevnt over meget god kvalitet på hundene som ble vist frem.

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har i de senere år hatt stort fokus på å få ut mange hunder i avl og viktigheten av en stor genetisk variasjon i populasjonen. Det er veldig hyggelig å se hvordan oppdretterne har jobbet i tråd med dette og vi vil takke dem for denne jobben. Årets 14 gråhunder som deltok på granskingen, hadde 26 ulike bestefedre og 26 ulike bestemødre. Dette dokumenterer genetisk variasjon og åpner opp for at hannhundene vil være aktuelle i ulike kombinasjoner i videre avl. 

AU NEG/NEKF vil takke alle som deltok og gjorde avlsgranskingen til et vellykket arrangement. Vi vil spesielt våre eminente eksteriørdommere Arild Berget og Nils-Erik Haagenrud for deres jobb, arrangementskomiteen, og ikke minst Eidsvoll Bygdetun for god mat og flott arena for vårt arrangement.

Resultater 2023

Nr.: 1
Reg: NO42315/20
Navn: Birk
Gransking:
PDF
Hitta Älghund: Link

Nr.: 2
Reg: SE25926/2021
Navn: Blomskogens Oryxx 
Gransking
: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 3
Reg: NO37662/22
Navn: E.C. Reodor på felgen
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 4
Reg: NO50918/21
Navn: GÅ Loke
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 5
Reg: FI28786/21
Navn: Karpaasin TI Eero
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 6
Reg: NO48364/21
Navn: Koimyra`s D-Trump
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 7
Reg: NO44783/21
Navn: Koimyra`s Odin
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 8
Reg: NO38339/22
Navn: M-S Boss
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 9
Reg: NO47023/21
Navn: Sandomslias Saka
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 10
Reg: NO44519/21
Navn: Setesdalens Z-R Joffe
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 11
Reg: NO50817/21
Navn: Storkuva`s BA Fenris
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 12
Reg: NO43442/21
Navn: Swaro
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 13
Reg: NO45765/22
Navn: Elgkampens E-Loke
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Nr.: 14
Reg: NO50640/21
Navn: Topp
Gransking: PDF
Hitta Älghund
: Link

Skroll til toppen
Rull til toppen