Forbundsstyret

Leder
Endre A. Stakkerud
tlf: 905 99 920
e-post: endre-st@online.no

Nestleder
Arve Olav Sæter
tlf: 93 45 00 47
epost: arve.olav.seter@gauldalen.no

Styremedlem
Camilla Hartz Repshus

tlf. 472 96 529
e-post: camirep@gmail.com

Styremedlem
Eivind Haugseth
tlf: 907 70 223
Epost: 
ei-haugs@online.no

Styremedlem
Leif Einar Olsen
tlf: 905 93 446
epost: leolsen72@gmail.com

Vara 1
Ellen Tråen
tlf: 957 80 788
epost: ellennt@live.no

Vara 2
Ståle Bakkemo
tlf: 
epost: 

Forbundssekretær
Elin Elg Trøen
epost: sek.nekf@gmail.com
tlf: 906 02 335

Kontortid
Onsdag og fredag:
08.00 – 15.30

Postadressen:
Norske Elghundklubbers Forbund
C/O Elin Elg Trøen | Haugsetveien 45  |  2484 Rendalen  |  Kontonummer: 4212.26.21132  |  Organisasjonsnummer: 975679489  

Rull til toppen