NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, ADMINISTRASJON

 

Kontortlf.:                          +47 984 38275
Forbundssleder                  Jan Helge Nordby
E-postadresse:                  [email protected]

Kontonr:                            1620.09.34680

BIC:
DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO9316200934680
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO93 1620 0934 680

 

 

Nyheter