NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, ADMINISTRASJON

 

Kontortlf.:                          +47 90549458
Forbundssleder                  Knut Jørgen Herland
E-postadresse:                  post@elghundforbundet.no
Postadresse:                     Vammanvn.426   1880 Eidsberg

Kontonr:                            1620.09.34680

BIC:
DNBANOKKXXX
Elektronisk IBAN-kontonummer:
NO9316200934680
Papirformatert IBAN-kontonummer:
NO93 1620 0934 680

 

 

Nyheter