NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, ADMINISTRASJON

Forbundssleder                  Jostein Dahle
E-postadresse:                  [email protected]

E-postadresse sekretær: [email protected]

Telefon sekretær:            +47 906 02335

Kontonr:                           4212.26.21132

 

Nyheter