Valper, avl og oppdrett

Mål med avlsarbeid

Det skal utvikles en bærekraftig populasjon av gode jakthunder med god helse, gemytt og med et rasetypisk utseende. Det gjennomgående gode gemyttet skal ivaretas. For å kunne videreutvikle rasen er det viktig med genetisk bredde.

Avl bør prioriteres i følgende rekkefølge
1. Jaktegenskaper
2. Helse
3. Eksteriør
4. Gemytt
5. Innavlsgrad


AVL OG OPPDRETT

HD / HD-indeks
Hunden skal oppfylle de krav som stilles for avlshund. Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, forutsatt at samlet HD indeks ligger over 200% for kombinasjonen. Avlsutvalget kan dispensere. 

Arvelig nyresvikt (PNP)
Hunder og foreldre til hunder som har arvelig nyresykdom godkjennes ikke. Dersom det konstateres slik sykdom etter godkjenning tas hunden straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom til syke hunder kan godkjennes etter at de har fylt 4 år ved å fremlegge helseattest med blodprøve/ nyreprofil som bekrefter at hunden er frisk.

Arvelige hjertelidelser
Hunder med konstaterte arvelige hjertelidelser godkjennes ikke. Hunder og foreldre som får konstatert hjertelidelser etter godkjenning tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter fylte 4 år ved å legge fram helseattest hvor hjerteundersøkelse er inkludert, og hunden er erklært frisk.

Andre arvelige lidelser
Hunder og foreldre som etter godkjenning får konstatert andre arvelige lidelser tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter å ha lagt fram helseattest.

Gemytt
Hunder som gjennom utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt, skal ikke godkjennes som avlshund. Med uønsket gemytt menes både aggressive, veike eller nervøse hunder.

Innavlsgrad
En hannhund tas ut av godkjenningslisten etter å ha fått 100 avkom. 

Har du en potensiell avlshund?
Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Fyll ut dette skjema: Ny avlshund
Dersom hunden fyller kravene vil vi sende over en kontrakt for signering, når vi mottar denne ferdig signert vil hunden legges inn på listen over godkjente hannhunder.

AVLSKRITERIER

Hannhunder
Minimum 2 x 1.(første) premier på jaktprøve.
Hunden har minimum 2 x Very Good etter fylte15 mnd.
Hunden har foreldredyr hvor en eller begge tilfredsstiller avlskravene til hannhund og tispe.
Hunden er frisk og har ikke påviste sykdommer. 
Kan godkjennes med inntil 100 avkom i Norge.

Unghunder (frem til 2,5år)
Minimum 1 x 1(første) premie på jaktprøve.
Minimum 1 x VG premie på utstilling.
Hunden har foreldredyr hvor en eller begge tilfredsstiller avlskravene til hannhund og tispe.
Hunden er frisk og har ikke påviste sykdommer. 
Godkjennes for inntil 5 kull i Norge

Tisper
Minimum 1 x 1(første) premie på jaktprøve.
Minimum 1 1. Very Good i AUK, AK og BK, på utstilling etter fylte 15 mnd.
Hunden er frisk og har ikke påviste sykdommer. 


NY OPPDATERT AVLSHUNDLISTE FOR NORSK ELGHUND GRÅ 

Indeksering/rangering av jaktprøveresultat hanner, Norsk Elghund Grå: 
Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen.  

Momenter:
Bandhund:1, 2, 3  
Løshund:1, 3, 5, 9  

Indekseringen er kun for godkjente avlshanner i regi av AU NEG sin avlshundliste.
Avlshundlisten er nå delt etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert i . Der hundene fyller kravet for begge prøveformer, vil de stå på begge listene over avlshunder. Indeksering: Grunnlag for indeksering er fra analyser av jaktprøver i  FOU prosjektet. 

BANDHUND
Moment 1:  Moment 2:  Moment 3: 
Totalt:
 7,6 p 6,7 p 6,34 p 20,64 p som gir 100 i indeks


Rull til toppen