Helse

GENERELL STATUS FOR HELSEN

Norsk Elghund Grå er generelt en sunn og frisk rase både psykisk og fysisk. Den har en kropp og en helse som er fremavlet til å fungere optimalt i norske forhold.


Rasen har kun små utfordringer med følgende sykdommer:

Grønn stær

(Glaukom) øyesykdom. Dette er en arvelig sykdom som er kartlagt i rasen over lang tid og Avlsutvalget har god oversikt over linjer/bærere av denne sykdommen. Det er nå utviklet gentest som gir svar på om hunden er Fri(homozygot for det friske genet), Bærer(heterozygot for sykdomsgenet), Syk/Affisert(homozygot for sykdomsgenet).

Dvergvekst
Arvelig sykdom som innrapporteres en sjelden gang. Det er utviklet gentest som gir svar om hunden er Fri, Bærer, Affisert/Syk.

Nyresvikt
De siste 30 år har det kommet inn noen veterinær-attester på hunder som har fått påvist nyresvikt. Avlsrådet jobber aktivt for at kjente bærere ikke skal avle fram syke avkom. Forskningsmiljøet jobber med å utvikle en godkjent gentest, som vil bli tatt i bruk så denne foreligger.
Se vedlegget, nyresvikt NEG

Fettkuler
Helt klart arvelig da det i enkelte linjer er/var mere enn i andre linjer, men kan forsterkes med dårlig pelsstell og foring. Anses ikke som ett problem

Jaktødem
Hvor stort problem dette er kan være er vanskelig og si, men AU registrer med en viss uro at vi får inn veterinærattest på hunder med påvist jaktødem. Dette er en særdeles alvorlig diagnose for jakthunder og noe avlsutvalget tar på alvor.

HD
Det er krav om kjent HD status for rasen, og krav om HD A, B eller C for de hunder som skal benyttes i avl. Statistikk av de siste 10 år, viser at 79% av antall røntgede Norsk Elghund Grå er fri for HD.

Skroll til toppen
Rull til toppen