Helse

GENERELL STATUS FOR HELSEN

Norsk Elghund Grå er generelt en sunn og frisk rase både psykisk og fysisk. Den har en kropp og en helse som er fremavlet til å fungere optimalt i norske forhold.


Rasen har kun små utfordringer med følgende sykdommer:

Grønn stær

(Glaukom) øyesykdom. Dette er en arvelig sykdom som er kartlagt i rasen over lang tid og Avlsutvalget har god oversikt over linjer/bærere av denne sykdommen. Det er nå utviklet gentest som gir svar på om hunden er Fri(homozygot for det friske genet), Bærer(heterozygot for sykdomsgenet), Syk/Affisert(homozygot for sykdomsgenet).

Dvergvekst
Arvelig sykdom som innrapporteres en sjelden gang. Det er utviklet gentest som gir svar om hunden er Fri, Bærer, Affisert/Syk.

Nyresvikt
De siste 30 år har det kommet inn noen veterinær-attester på hunder som har fått påvist nyresvikt. Avlsrådet jobber aktivt for at kjente bærere ikke skal avle fram syke avkom. Forskningsmiljøet jobber med å utvikle en godkjent gentest, som vil bli tatt i bruk så denne foreligger.

Fettkuler
Helt klart arvelig da det i enkelte linjer er/var mere enn i andre linjer, men kan forsterkes med dårlig pelsstell og foring. Anses ikke som ett problem

Jaktødem
Hvor stort problem dette er kan være er vanskelig og si, men AU registrer med en viss uro at vi får inn veterinærattest på hunder med påvist jaktødem. Dette er en særdeles alvorlig diagnose for jakthunder og noe avlsutvalget tar på alvor.

HD
Det er krav om kjent HD status for rasen, og krav om HD A, B eller C for de hunder som skal benyttes i avl. Statistikk av de siste 10 år, viser at 79% av antall røntgede Norsk Elghund Grå er fri for HD.

DNA TEST

NKK ved Sunnhetsutvalget vedtok i oktober 2020 stambok-føring av DNA tester for de to norske elghundrasene.
Stambok-føring innebærer at de hunder som er testet vil få sin gen-status synlig i dogweb. Skjema for den enkelte gentest kan kjøpes via NKK sine sider – Min side – Helse – Andre helseundersøkelser. Du henter opp din hund, velger skjema og følger anvisningene videre.

For innregistrering av DNA-resultater må NKK prosedyrer for prøvetaking og dokumentasjon følges. Se her

For Norsk Elghund Grå er det innført stambok-føring av gen-status for Chondrodysplais (Dvergvekst) og Primær Åpenvinklet Glaukom (Grønn stær).

Innregistrering av prøveresultater i Dogweb kan gjøres hvis det kan fremvises dokumentasjon fra veterinær på at prøvetaking og ID kontroll av hund er foretatt etter NKKs prosedyrer og prøven er godkjent ved godkjent laboratorium. DNA skjema som kjøpes via mins ide må også sendes inn sammen med prøvesvaret. 

VIKTIG:
Disse testene er godkjent for analysering ved følgende laboratorier: MyDogDNA (Finland) og Laboklin.

 
Rull til toppen