Kontaktpersoner for avlsutvalget Jämthund

Leder:
Jon Erling Skåtan
4588 Kvås
tlf.: 482 54 803
elg.jakt@live.no

Medlem:
Stian Christoffersen
3650 Tinn Austbygd
tlf.: 900 57 320
stiancc@hotmail.com

Medlem:
Arne Langen
7374 Røros
tlf.: 920 66 099
post@langen-gjestegaard.no

Medlem:
Jon Reidar Stormyrengen
2676 Heidal
tlf.: 901 86 999
jonreidar73@gmail.com

Vår oppgave

Avlsutvalget (AU) for jämthund ser det som en av sine overordnede oppgaver å kunne gi rask og tilstrekkelig informasjon til tispeeiere som er på søken etter en passende og godkjent parringspartner. En viktig bit i denne sammenheng er å synliggjøre faktiske dokumenterte resultater både for avlshunden og dens kull, og for dennes foreldre/ besteforeldre og deres kull.

AU har derfor iverksatt et prosjekt hvor det utarbeides et hjelpedokument linket til den enkelte avlshund, inneholdende opplysninger om individenes jaktprøveresultater (inkludert alder ved første premiering), samt utstillingsresultater, og da både for avlshunden og dennes foreldre/ besteforeldre, og deres kullsøsken. Faktaopplysningene blir lagt inn i en” vektet” og nøytral mal hvor resultatene gis en score, som AU mener i sum vil gi en god indikasjon på det teoretiske nivået eller graden av sannsynlighet for at den aktuelle avlshunden, sammen med en motsvarende partner, gjennom sine avkom vil kunne bringe rasen et skritt fremover, sammenlignet med rasens nåværende status. Foreldrenes teoretiske avlsnivå erstatter den tidligere benyttede «kullklassifisering» og synliggjøres som en del av den obligatoriske informasjonen når kull offentliggjøres i kull – listen. Kull – listen finnes her.

Avlsutvalgets medlemmer ønsker å være tilgjengelig for alle som er interessert i rasen. En oversikt over utvalgets medlemmer og kontaktinformasjon finnes på forbundsstyrets hjemmeside. Men benytt gjerne fliken «kontakt avlsutvalg». Da får alle utvalgsmedlemmene tilgang til henvendelsen samtidig, og alle kan bidra med sin kunnskap til en raskt og forhåpentligvis avklarende tilbakemelding.

Rull til toppen