Avlskriterier Svensk Hvit Elghund

Avlskriterier for svensk hvit elghund pr august 2019:
For godkjenning av første kull på avlshunden:
Utstilling: minimum sufficent

Helse:
Hofter:  HD fri (A og B) C hofter kan tillates i spesielle tilfeller enten ved gode jaktlige resultater eller for å bevare genetisk mangfold

Albuer:
Røntgen er ønskelig, kommer som krav på hunder født etter 01.01.2020. AD 1 kan tillates i spesielle tilfeller som på HD.

Epilepsi(EP):
Hunder diagnostisert med EP eller mistenkt EP skal ikke i avl. Kullsøsken av disse skal vente med avl til for tisper fylte fire år og friske, hanner fylte 5 år og friske. Hunder som har gitt EP skal ikke ha ytterligere kull.

Allergi:
Hunder med allergi skal ikke i avl. Kullsøsken kan avles forsiktig på.

For ytterligere kull gjelder forsiktig foredlingsavl for å beholde/utvikle jaktlyst og –evner: Jaktprøvepremiering for elghund løs eller band, evt godkjent test på bjørn i hegn(35p)

For genetisk spredning og bevaring av avlsbasen gjelder at ingen hund skal ha mer enn 5 kull eller mer enn 25 valper. Når hunden har nådd en av disse er det stopp. Og når flere kullsøsken virker i avlen reduseres antallet i henhold til faglige anbefalinger etter genetiske studier av rasen i hjemlandet, da er 2 kull eller 15 valper nok.

En kombinasjon skal ikke gjøres mer enn 1 gang, unntak kan gjøres om det blir maks 2 valper i første kull.

Når det gjelder innavlsgrad så må den ikke overstige en gjennomsnittlig økning på 2,5% pr generasjon (normale anbefalinger).

Skroll til toppen
Rull til toppen