Valper, avl og oppdrett

Mål med avlsarbeidet
Avlsarbeidet har som mål å utvikle en bærekraftig populasjon av gode jakthunder med god helse, gemytt og med et rasetypisk utseende. For å kunne videreutvikle rasen er det viktig med genetisk bredde.

Avl bør prioriteres i følgende rekkefølge
1. Helse
2. Gemytt
3. Genetisk bredde
4. Jaktegenskaper
5. Eksteriør

Valpelister
Her finnes link til kombinasjoner som er godkjente av avlsutvalget for norsk elghund sort. Det er for tiden stor etterspørsel etter valp, og valpekjøpere anbefales å kontakte oppdrettere i forkant.

AU NES bistår oppdrettere med å finne hannhunder, og vel 95% av alle valpekull i Norge blir søkt inn og godkjent av AU NES. Kombinasjoner som er godkjente vil ikke utvikle sykdom som grønn stær.
 

Oppdrettere
Oppdrettere med egen hjemmeside finnes her.
Listen er ikke komplett og det finnes seriøse oppdrettere som ikke har opprettet kennel men samtidig driver oppdrett i henhold til avlsutvalget sine retningslinjer. Oppdrettere som de siste 2 årene har hatt godkjente kull og har konkrete planer om flere kull kan ved å henvende seg til avlsutvalget bli oppført på lista.

Krav til godkjente parringer
Vi har mange kriterier som skal tas hensyn til ved godkjenning av NES parringer. AUNES har derfor forenklet og revidert kriteriene for NES. Nye avlskriterier er godkjent av FS. Fra og med 01.01.2023 vil avlsutvalget kun godkjenne èn kategori parringer.

De nye avlskriteriene og kravet om gentesting vil bety at en del av dagens kombinasjoner ikke vil bli godkjent. For å kompensere for dette, har AUNES sammen med FS vedtatt at øvre grense for innavlsgrad er 4, beregnet på 5 generasjoner.

Kriteriene for helse, jaktegneskaper og eksteriør blir da:

Begge foreldredyr er:
Utstillingspremierte (min. VG)
Jaktpremierte (min 3.premie)
Kjent HD status. Samlet HD indeks >205. (AU NES kan dispensere til 200)
Øvre grense for innavlsgrad er 4 (5 generasjoner), med muligheter for dispensasjon opp til 5.
En av foreldredyrene må være testet og stambokført genetisk fri for arvelig grønn stær/primær glaucom.
En av foreldredyrene må være testet og stambokført genetisk fri for arvelig ataksi.

Har du en potensiell avlshund?
Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Du finner vår kontaktinformasjon her

Kriterier for å stå på hannhund liste
HD grad A, B og C, og samme grader på foreldredyr.
3. premie eller bedre på jaktprøve, samt Very Good på utstilling etter hunden er 15 mnd.

Kriterier for å stå på tispe liste
HD grad A, B og C, og samme grader på foreldredyr.
3. premie eller bedre på jaktprøve, samt minimum Very Good på utstilling

Forpliktelser
Avlsutvalget forplikter seg til å:
1. Presentere hunden på liste over godkjente avlshunder frem til hunden er fylt 10 år
2. Presentere hunder på valpelisten etter anmodning fra oppdretter/hannhundeier
3. Publisere godkjente parringer.

Avlshundens-eier forplikter seg til å:
1. Ikke benytte hunden til oppdrett av mer enn fastsatt antall avkom (40 valper for hannhunder, 5 kull for tisper).
2. Holde avlsutvalget underrettet dersom hunden skulle utvikle sykdom eller lyte som gjør at den ikke lenger kvalifiserer til å være godkjent avlshund.
3. Kun benytte hunden på tisper som fyller AU NES krav til avlshund, å følge FCI’s oppdrettsregler (FCI’s breeding rules) og NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett
4. Gi Avlsutvalget tilbakemelding dersom hunden dør eller avlives før fylte 10 år, og å angi årsaken til dette

Skroll til toppen
Rull til toppen