Gentest

GENTEST AV RASEN

Avlsrådet Norsk Elghund Grå oppfordrer alle som skal delta i avl om å genteste hundene sine.
Vi ønsker kjent genstatus for avlshundene på sykdommene Glaukom(Grønn stær) og Chondrodysplasia (Dvergvekst).

Hva er viktig når du skal bestille gentest?

Hundene skal testes på følgende gen:
Genet med mutasjon som testes for i POAG (Glaukom) testen er: ADAMTS10
For Chondrodysplasia: mutasjon i “the collagen-binding integrin alpha subunit 10”

GENTESTING AV NEG – LABOKLIN

Det er to alternativer for bestilling av genetikktester.
Enten tar man med vedlagte rekvisisjonsskjema til veterinær, og fører inn testnumrene:
8452, Primary open angle glaucoma (POAG)
&
8316, Chondrodysplasia (Dwarfism)

Man kan da betale for testen hos veterinær, eller, om man krysser av for «Invoice to owner» , og signerer på skjemaet som bekreftelse på at man tar ansvar for regningen, blir den sendt til den som står som eier på skjemaet.

Alternativt kan man registrere seg på genetikkavdelingens nettbutikk, LABOGEN.EN – Dog – Genetic test order, og bestille og betale for prøvene der.

Hvis man registrerer seg som oppdretter (ved å legge ved bevis på aktivt medlemsskap i hundeklubb), får man ca. 20 % på prøvene. Skrivet man får tilsendt på epost i etterkant, tas med til veterinær, og sendes sammen med prøvene.

For å få godkjent testresultatet av norsk hundeklubb, er det veterinæren som både må ta og sende prøvene.

Adresse for forsendelse:
LABOKLIN C/O Jan F. Andersen
Energiveien 1
3520 Jevnaker
Det beste prøvematerialet er EDTA-blod. Alle veterinærer har utstyr til å ta en slik blodprøve.

Gjelder det valp/valpekull/dyr som er veldig redde for å ta blodprøve, kan man bestille svabere for prøvetakning samtidig som man bestiller tester på nettbutikken til genetikkavdelingen.

Tar man prøve med svaber, er det viktig å være klar over at hundene må forberedes før prøvetaking, ved at de ikke har vært i kontakt med hverandre eller andre dyr, og ikke har spist eller drukket annet enn vann, den siste timen før prøvetaking.

Har veterinæren spørsmål, kan de ta kontakt med meg på norge@laboklin.com

DNA TEST

NKK ved Sunnhetsutvalget vedtok i oktober 2020 stambok-føring av DNA tester for de to norske elghundrasene.
Stambok-føring innebærer at de hunder som er testet vil få sin gen-status synlig i dogweb. Skjema for den enkelte gentest kan kjøpes via NKK sine sider – Min side – Helse – Andre helseundersøkelser. Du henter opp din hund, velger skjema og følger anvisningene videre.

For innregistrering av DNA-resultater må NKK prosedyrer for prøvetaking og dokumentasjon følges. Se her

For Norsk Elghund Grå er det innført stambok-føring av gen-status for Chondrodysplais (Dvergvekst) og Primær Åpenvinklet Glaukom (Grønn stær).

Innregistrering av prøveresultater i Dogweb kan gjøres hvis det kan fremvises dokumentasjon fra veterinær på at prøvetaking og ID kontroll av hund er foretatt etter NKKs prosedyrer og prøven er godkjent ved godkjent laboratorium. DNA skjema som kjøpes via mins ide må også sendes inn sammen med prøvesvaret. 

VIKTIG:
Eneste godkjente testlaboratoriet for analysering av gentester for Dvergvekst(Chondrodysplasia) og Glaukom(POAG) for rasen NEG, er Laboklin. 

 
Skroll til toppen
Rull til toppen