Lær mer om rasen

Linker
RAS dokument

 

Russisk-Europeisk Laika

Historie

Russisk-Europeisk Laika nedstammer fra laikaer som kom fra distriktene i og rundt Komi, Arkhangelsk og Perm. Karelsk Bjørnehund er nært beslektet med REL, og har samme opprinnelse i komihunder. Etter 2. verdenskrig ble laikarasene i Sovjetunionen delt opp i Karelsk-Finsk, Russisk-Europeisk, Vestsibirsk og Østsibirsk. Den første renrasede Russisk-Europeiske Laika i Norden ble registrert i det Finske Kennel Klubbens register i 1975. I 1985 ble første kull som ble registrert i Norge.

 

Hjemland og rasestandard

REL er en middels stor, middels til kraftig bygget, kvadratisk hund,- dvs at kroppslengden fra skulderledd til sittebensknuten er lik mankehøyden, men den kan også være en aning lengre. Tørre, godt utviklede muskler. kraftig benstamme. Tydelig forskjell på kjønnene. Mankehøyde: Hannhunder: 52-58 cm Tisper: 48 – 54 cm. Farge: Mest typisk er sort med hvitt eller hvitt med sort. Ensfarget sort eller hvit finnes også. Dekkpelsen er hard og rett, og med godt utviklet underull.

 

Bruksområder

Laikaer er løshunder som selvstendig skal søke opp viltet. For mange er rovviltinteressen en vesentlig årsak til valg av rasen. Laikaene blir brukt til storvilt som elg, bjørn, villsvin, gaupe og jerv, men og til mindre vilt som grevling, mår, mink och skogsfugl. Normalt sett har laikaen et bra samarbeide med eier. For mange Laikaeiere er det ønsket om noe mer enn en ren elghund som bidrar til rasevalget. Det har vært en økning av de store rovdyrene, samt villsvin, og det antas en økt interesse for en rasetypisk laika, som kan utfordre og effektivt jakte på slikt vilt. I Baltikum og Hviterussland benyttes REL i all hovedsak for villsvinjakt, mens i Russland er den brukt mer allsidig.

 

Utbredelse og registreringer

Total populasjon i Norden, dvs Norge/ Sverige/ Finland over 5-års perioden 2016 – 2020 er 205. I henhold til tilgjengelig informasjon, så er alle REL i Norge importert fra Sverige og Finland. Det er ingen registrerte norske kull i perioden 2008-2020. I Sverige blir det hovedsaklig hentet inn REL fra Finland og Tyskland, med noen få individer fra Russland, Polen og Estland. I Finland er majoriteten av hundene som hentes inn fra Estland, og det blir registrert rundt 130-170 hunder per år i de tre baltiske landene. De resterende importer til Finland er hovedsakelig fra Russland. Det blir ikke innhentet avlsdyr i utlandet regelmessig, og det blir ofte importert grunnet mangel på valper til salgs. Oppdretterne er få og de har ikke mange hunder i avl.

 

Helse

REL er en primitiv hunderase som generelt er veldig sunn. Arvelige sykdommer forekommer i liten grad.
For mer informasjon, se dokumentet Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Russisk-Europeisk Laika.

Skroll til toppen
Rull til toppen