Helse

Informasjon om hvordan genteste din hund og få resultatet stambokført hos NKK:
LES DENNE….

 

Generell helsestatus for rasen

Norsk Elghund Sort har vært kjent som en sunn og frisk rase, men kartlegginger og undersøkelser de senere år viser at det forekommer tilfeller av arvelig grønn stær, ataxi, epilepsi og overgangsvirvel hos rasen. Avlsutvalget for rasen prioriterer helse høyt i avlsarbeidet for å unngå syke avkom.

Klikk i menyen til venstre for mer informasjon om den enkelte tilstanden.

Norske Elghundklubbers Forbund v/ AUNES samarbeider med NMBU i flere forskningsprosjekter for rasen med tanke på arvelig grønn stær (primær glaucom), ataxi og overgangsvirvel. Det er verifisert en gen-test for arvelig grønn stær, og vi oppfordrer alle avlshunder til å teste for status. 

Det er i den senere tid også verifisert gentest for ataxi. Det er søkt om stambokføring for begge gentester hos NKK, og dette er i ferd med å komme på plass. Frem i tid vil det bli et rase-krav at begge foreldredyr gentestes for arvelig grønn stær og ataxi.
I løpet av 2020 gjennomføres det en storstilt nasjonal spørreundersøkelse om helse, funksjon og adferd hos Norsk Elghund Sort. Dette vil forhåpentligvis hjelpe oss enda et steg videre med helse i avlsarbeidet for Norsk Elghund Sort.
Avlsutvalget godkjenner kun parringer hvor en av hundene er testet genetisk fri – dette for å sikre at ingen avkom utvikler arvelig grønn stær.

Det er krav om kjent HD status for rasen, og krav om HD A, B eller C for de hunder som skal benyttes i avl. Statistikk i forhold til HD de siste 10 år viser at 83,2% av Norsk Elghund Sort er fri for HD.F

Skroll til toppen
Rull til toppen