Kontaktpersoner for avlsutvalget Norsk elghund sort

Leder:
Nils Bjerke
3340 Åmot
tlf:  934 24 050
nils.bjerke@yahoo.com

Medlem:
Harald Holm
7391 Rennebu
tlf: 952 32 535
ha.holm62@gmail.com

Marion Olsen

Medlem:
Marion Olsen
5310 Hauglandshella
Tlf: 48501483
olsenmarion@hotmail.com

Inga H Thorsen

Medlem:
Inga Marie Horntvedt Thorsen
7029 Trondheim 
tlf: 99445563
ingamht@hotmail.com

Skroll til toppen
Rull til toppen