Kontaktpersoner for avlsutvalget Norsk elghund sort

leder:
Camilla Hartz Repshus
Telthusveien 14
2450 Rena
tlf. 472 96 529
e-post: camirep@gmail.com

Medlem:
Knut Olav Mellemsæter
Nerskogvegen 38
7340 Oppdal
tlf: 48016966
e-post: ko.mellemsaeter@gmail.com

Rull til toppen