Bandhundprøve

Opphevelse av Instruks for mislykket 2-dagers prøve

Ordningen med mislykket 2-dager prøve har nå fungert noen år. Ordningen ble etablert med gode intensjoner, men det har ikke vært mulig å lage en entydig instruks for bruk og …

Opphevelse av Instruks for mislykket 2-dagers prøve Les mer »