Opphevelse av Instruks for mislykket 2-dagers prøve

Bandhundprøve

Ordningen med mislykket 2-dager prøve har nå fungert noen år. Ordningen ble etablert med gode intensjoner, men det har ikke vært mulig å lage en entydig instruks for bruk og områdeklubbene har derfor praktisert dette ulikt.

Tanken var at en «god dag» ikke skal være bortkastet selv om den andre dagen ikke gir nok poeng til samlet premiering. Intensjonen var at den «gode dagen» skulle kunne nyttes som en av 1-dagsprøvene i grunnlaget for søknad om Jaktchampionatet. En positiv løsning for hundeeier, men for komplisert å gjennomføre. Konsekvensen har blitt at datagrunnlaget for den enkelt hund har blitt mer eller mindre feil og en videre bearbeiding av data i avlssammenheng får liten verdi.

Forbundsstyret har derfor, i sitt møte 17. august 2022 FS.sak.91.21, vedtatt å oppheve gjeldende instruks for mislykket 2-dagers prøve løshund og bandhund.

Instruksen erstattes med at hundeeier kan bruke en 1. premie fra en mislykket 2-dagers prøve som en av 1-dags prøvene for søknad om championatet. En mislykket 2-dagers prøve er definert som en 2-dagers prøve som ikke ga premiering. Prøvedagene føres derfor som en 2-dagers prøve slik de er gjennomført.

Med denne løsningen videreføres den positive intensjonen overfor hundeier samtidig som vi fjerner grunnlaget for å skape «feil data» i databasen.

Skroll til toppen
Rull til toppen