NEG NM

Uttak Nordisk Mesterskap Løshund 2022 – Oppdatering

Det var 26 påmeldte hunder fra 12 områdeklubber Uttak Nordisk Mesterkap Løshund 2022 Forbundsstyret takker for interessen og ønsker de uttatte lykke til! Eieren av Koimyra’s Gregers har gjort Forbundsstyret …

Uttak Nordisk Mesterskap Løshund 2022 – Oppdatering Les mer »