Uttak Nordisk Mesterskap Løshund 2022 – Oppdatering

NEG NM

Det var 26 påmeldte hunder fra 12 områdeklubber

Uttak Nordisk Mesterkap Løshund 2022

Forbundsstyret takker for interessen og ønsker de uttatte lykke til!

Eieren av Koimyra’s Gregers har gjort Forbundsstyret oppmerksom på at hundens resultater på DogWeb er feil. Dette har ført til at uttaket er endret og listen Uttak Nordisk Mesterskap Løshund 2022 er oppdatert.

Skroll til toppen
Rull til toppen