Felles datautveksling og registreringsnummer

Felles henvendelse om datautveksling og felles registreringsnummer fra Nordisk Älghundunion til kennelklubbene i Norden. Med erkjennelse av at flere av våre elghundraser har sin utbredelse i hele Norden vedtok ledermøtet …

Felles datautveksling og registreringsnummer Les mer »