Felles datautveksling og registreringsnummer

Felles henvendelse om datautveksling og felles registreringsnummer fra Nordisk Älghundunion til kennelklubbene i Norden. Med erkjennelse av at flere av våre elghundraser har sin utbredelse i hele Norden vedtok ledermøtet i Nordisk Älghundunion (NÄU) at det skulle sendes et likelydende brev til kennelklubbene i Norge, Sverige og Finnland med anmodning om utveksling av hundedata. Det …

Felles datautveksling og registreringsnummer Les mer »