Viktig info vedrørende gentesting av rasen NEG – godkjent testlaboratorium

NEKF/AU NEG har 18.08.21 mottatt følgende fra helseavdelingen i NKK. Vi har nå fått en avklaring fra MyDogDNA / Wisdom Health angående hvilket gen de tester for på POAG. De tester for ADAMTS17, og IKKE lenger på ADAMTS10. På bakgrunn av tidligere oversendt informasjon, fjernes derfor MyDogDNA / Wisdom Health som godkjent laboratorium for DNA-testing …

Viktig info vedrørende gentesting av rasen NEG – godkjent testlaboratorium Les mer »