Viktig info vedrørende gentesting av rasen NEG – godkjent testlaboratorium

NEKF/AU NEG har 18.08.21 mottatt følgende fra helseavdelingen i NKK.

Vi har nå fått en avklaring fra MyDogDNA / Wisdom Health angående hvilket gen de tester for på POAG. De tester for ADAMTS17, og IKKE lenger på ADAMTS10.

På bakgrunn av tidligere oversendt informasjon, fjernes derfor MyDogDNA / Wisdom Health som godkjent laboratorium for DNA-testing hos NKK for Norsk Elghund Grå.

I praksis betyr dette at gentester som allerede er utført for POAG ADAMTS17 som er utført ved MyDogDNA / Wisdom Health ikke vil bli registrert sentralt i Norsk Kennel Klubs database DogWeb.

Hva gjelder DNA-tester som allerede er utført med prøveresultater som foreligger for Chondrodysplasi ITGA10 ved samme laboratorium, vil disse resultatene kunne registreres.

For fremtidige DNA-tester er det nå kun Laboklin som er godkjent laboratorium for DNA-testing hos NEG.

Skroll til toppen
Rull til toppen