AVLSVERDIER FOR ELGHUND

Avlsverdier for elghund FoU prosjektet på elghund går stadig fremover, og nå har vi beregnet avlsverdier på bandhund for NEG og NES. Når det gjelder løshund fikk vi data for …

AVLSVERDIER FOR ELGHUND Les mer »