AVLSVERDIER FOR ELGHUND

Avlsverdier for elghund

FoU prosjektet på elghund går stadig fremover, og nå har vi beregnet avlsverdier på bandhund for NEG og NES.
Når det gjelder løshund fikk vi data for årene 2013 og 2014 i forrige uke og beregninger av avlsverdier for denne type jaktprøver kunne dermed også starte.

Norske Elghundklubbers Forbund skal se på vektleggingen av de ulike momentene. Vi kan publisere avlsverdier så snart endelig vektlegging er vedtatt.

Kamilla og Marte

Skroll til toppen
Rull til toppen