PRØVEDOMMERE HAR GJENNOMFØRT OPPDATERINGSKURS

Norske Elghundklubbers Forbund har gjennomført oppdaterings kurs for dommere av jaktprøver for elghund – løshund.