PRØVEDOMMERE HAR GJENNOMFØRT OPPDATERINGSKURS

Norske Elghundklubbers Forbund har gjennomført oppdaterings kurs for dommere av jaktprøver for elghund – løshund. 

Gjennom siste halvår har Norske Elghundklubbers Forbund v/Løshundkomitéen gjennomført kompetansehevende kurs mht. til reviderte jaktprøveregler for elghund – løshund i alle landets regioner .

Oversikt over dommerne som har gjennomgått oppdaringskurs finner du ved å gå inn på menylista på «start-«siden, klikker deg inn på AKTIVITETER, deretter påJAKTPRØVER.

Skroll til toppen
Rull til toppen