AVLSARBEID OG INFORMASJONSFLYT

Prosesser i gang for styrke avlsarbeidet og informasjonsflyten i NEKF.