AVLSARBEID OG INFORMASJONSFLYT

Prosesser i gang for styrke avlsarbeidet og informasjonsflyten i NEKF.

 

AVSLARBEID OG INFORMASJONSFLYT
Forbundsstyret (FS) er gjennom sitt vedtak i FS.sak 48.11 og drøftinger i gang med prosesser som både på kort og lang sikt skal styrke avlsarbeidet og informasjonsflyten i organisasjonens virksomhet.
Forbundsstyret har satt i gang prosesser for å finne gode og fremtidsrettede løsninger omkring data- og informasjonsflyt for hundedata, prosesser som gjøres i samarbeid og forståelse med Norsk Kennel Klub og eksterne aktører gjennom gode samarbeidsavtaler. Denne informasjonsflyten vil bli et verdifullt arbeidsverktøy for organisasjonens avlsarbeid og for medlemmene.
Skroll til toppen
Rull til toppen