AVLSARBEID OG INFORMASJONSFLYT

Prosesser i gang for styrke avlsarbeidet og informasjonsflyten i NEKF.

 

AVSLARBEID OG INFORMASJONSFLYT
Forbundsstyret (FS) er gjennom sitt vedtak i FS.sak 48.11 og drøftinger i gang med prosesser som både på kort og lang sikt skal styrke avlsarbeidet og informasjonsflyten i organisasjonens virksomhet.
Forbundsstyret har satt i gang prosesser for å finne gode og fremtidsrettede løsninger omkring data- og informasjonsflyt for hundedata, prosesser som gjøres i samarbeid og forståelse med Norsk Kennel Klub og eksterne aktører gjennom gode samarbeidsavtaler. Denne informasjonsflyten vil bli et verdifullt arbeidsverktøy for organisasjonens avlsarbeid og for medlemmene.
Rull til toppen