Dag: 20. januar 2011

REFERAT FRA NKKs DOMMERSEMINAR

Referat fra NKKs seminar for eksteriørdommere 15.-16. januar 2011 angående de nye utstillingsreglene gjeldende fra 01.01. 2011 Ill.foto: Inger Handegård

Rull til toppen