ELGHUNDEN nr. 1/11 og ÅRBOKA 2010

Påminnelse vedrørende utgivelse av Elghunden nr. 1/11 og Årboka

 

Minner om at ordinær frist til Elghunden nr. 1-2011 er 1. februar 2011. Det gjelder også for de som denne gangen ønsker å ha en tilleggsannonse i Årboka til rabatterte priser iflg. info i Elghunden 4-2010 – gul ramme. Alle championatpresentasjoner i størrelse 1/6 side skal som vanlig inn i Elghunden nr. 1, men det er intet i veien for at man i tillegg kan velge å ha 1/4 sides annonse i ÅRBOKA og der skrive hva man vil – inkl. 1 fargebilde. 25% rabatt ift vanlige priser for 1/4 sides annonse – eller større. Fin anledning for medlemmer til å promotere sitt oppdrett, sin avlshund, valpekull eller annet! De fleste tar vare på Årbøkene og disse blir tatt fram gang på gang i flere år framover! Det får en helt annen og mye mer forlenget effekt enn f.eks. å annonser i lokale medier! Ha det i bakhodet!
Fristen for innsendelse av JANUARprøver for klubbene er LITT forlenget, slik at klubbene rekker å avholde dommermøte for disse prøvene, men vær vennlige: FORSØK få inn resultatene innen første uka i februar OM mulig! Vi ønsker selvfølgelig alle januarprøvene også med i Årboka, men kan ikke forskyve produksjonsplanen og det er kun lagt inn en liten forlengelse KUN på jaktprøveresultatene fra klubbene.
Gode, skarpe bilder i høy oppløsning i HØYDEFORMAT er det alltid behov for til forsider både av Elghunden generelt og til Årboka. Mangler spesielt nå bilder av elghund i los med bilde av både hund og elg hvor det også er litt luft over og under, slik at det blir plass til de øvrige faste elementene på forsidene.
For Årboka stilles det ikke samme krav til like mye luft over- under fordi det ikke er like mange faste elementer på den eller de bildene som kommer før respektive resultater for løshund og for bandhund. – Alle bilder som sendes til elghunden@smartstart.no bes sendt i beste oppløsning i jpg-format – ikke krympet og ikke limet inn i word-dokument.
Irene Sørum
redaktør
Skroll til toppen
Rull til toppen