Dag: 14. desember 2021

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021. RS vedtok i sak 5 d): «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før …

Fullcertordningen innføres for alle raser f.o.m. 01.01.2022 Les mer »

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene. Undersøkelsen skulle søke å gi svar på hunde-eieres oppfatning av elghunders helse, adferd og gemytt. Selv om man alltid vil kunne ønske seg høyere svarprosent, så har svarprosenten vært tilstrekkelig til å produsere en rapport som er representativ for …

Helseundersøkelsen Elghund 2021 er ferdigstilt Les mer »

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt

NEKF`s avlsutvalg har i 2021 revidert RAS dokument for den enkelte rase og Forbundsstyret har nylig godkjent RAS for Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort og Øst Sibirsk Laika. Det ligger mange timer bak disse dokumentene som nå er nyttige verktøy i avlsarbeidet videre. RAS dokumentene skal først og fremst være veiledende for oppdretterne i …

Rasespesifikk Avls Strategi for NEG, NES og ØSL er ferdigstilt Les mer »

Rull til toppen