Informasjon om måling til målebrev av elghundrasene

Begrepsendring: Måling til målebrev – «tidligere kommisjonsmåling»

Elghundrasene har gjennom flere år hatt krav om høydemåling ved hver bedømmelse, dette gjelder også ved bedømmelse i de andre nordiske landene.

Norske Elghundklubbers Forbund vedtok i 2015 såkalt kommisjonsmåling for elghundrasene. Begrepet kommisjonsmåling brukes i NKK`s utstillingsregler pkt 11.19 til plassering av enkelte raser i endelig størrelsesvariant etter målt størrelse. Bruken av begrepet «kommisjonsmåling» for høydemåling av elghundrasene kan derfor ikke anvendes.

I følge utstillingsreglene er kommisjonsmåling:
11.19 Kommisjonsmåling
Hunder kan også måles av kommisjon etter fylte 9 måneder, men før fylte 15 måneder. Kommisjon består av 2 for rasen autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning til utstilling eller annet terminfestet arrangement. Original stamtavle med id-nummer skal leveres arrangør ved måling. Id-nummer skal kontrolleres. Arrangøren avgjør om det er mulig å avholde kommisjon. Ved måling i kommisjon plasseres hunden i endelig størrelsesvariant og dette resultat kan ikke påklages. Etter slik kommisjonsmåling skal hunden stilles i den størrelsesvariant som er bestemt. Skjema for målingen og original stamtavle sendes umiddelbart til NKK av arrangøren.

Begrepet «KOMMISJONSMÅLING» for elghundrasene endres heretter til MÅLEBREV

Formålet med målebrevet er å fastsette hundens høyde som utstedes som et målebrev. Dette kan medbringes til utstilling der hunden skal delta etter målebrev er utstedt. Det er opp til den enkelte dommer å benytte seg av høydemålet/målebrevet i sin bedømmelse, det samme gjelder ved utstilling utenfor Norge.

Forbundsstyret vil vurdere å søke NKK om stambokføring av målebrev for elghundrasene

Informasjon om måling til målebrev av elghundrasene
Skjema til målebrev

Skroll til toppen
Rull til toppen