Informasjon om måling til målebrev av elghundrasene

Begrepsendring: Måling til målebrev – «tidligere kommisjonsmåling» Elghundrasene har gjennom flere år hatt krav om høydemåling ved hver bedømmelse, dette gjelder også ved bedømmelse i de andre nordiske landene. Norske Elghundklubbers Forbund vedtok i 2015 såkalt kommisjonsmåling for elghundrasene. Begrepet kommisjonsmåling brukes i NKK`s utstillingsregler pkt 11.19 til plassering av enkelte raser i endelig størrelsesvariant …

Informasjon om måling til målebrev av elghundrasene Les mer »