INDEKSERING/RANGERING AV JAKTPRØVERESULTAT HANNER, NORSK ELGHUND GRÅ

Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer.
Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen.

Momenter:

Bandhund : moment 2,3 og 4

Løshund : moment  1, 3, 5 og 9

Indekseringen er kun for godkjente avlshanner i regi av Avlsutvalget for NEG sin avlshundliste.

Avlshundlisten er nå delt  etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert i . Der hundene fyller kravet for begge prøveformer , vil de stå på begge listene over avlshunder.

Indeksering:  Grunnlag for indeksering  er  fra  analyser av jaktprøver  i  FOU prosjektet.

Bandhund:

Moment 2:            7,4 p
Moment 3K           6,8 p
Moment 4:            7,0 p

Totalt :                  21,2 p     som gir 100 i indeks

 

Løshund:

Moment 1:             6,6 p
Moment 3:             7,3 p
Moment 5:             7,8 p
Moment 9:             8,8 p

Totalt :                   30,5 p   som gir 100 i indeks

Eks:
Hunden har startet på 4 løshundprøver.

moment 1:             8 p, 9 p , 9 p og 8 p:               snitt 8,5

moment 3:             10 p, 9 p, 10 p og 10 p:          snitt 9,75

moment 5:             9 p, 9 p, 10 p og 10 p:            snitt 9,5

moment 9 :            10 p, 10 p, 9 p og 9 p:            snitt 9,5

Totalt: 37,25

Beregning: 37,25 x 100 : 30,5 = 122,95 , som blir eks.hundendens indeks.

Når ”muspeker” blir satt på indekstallet for den enkelte hund , vil tallgrunnlaget for indekseringen for denne hunden komme opp som merknad.

Det taes forbehold om feil pga. manglende innrapportering m.m. , listen vil bli oppdatert en gang i året.

Finn du feil eller mangler på listen, send melding om dette til Avlsutvalget for NEG, dette kan gjelde bl.a. hunder som er syke , døde og har fått nye eiere.

Avlshundliste

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Skroll til toppen
Rull til toppen