INDEKSERING/RANGERING AV JAKTPRØVERESULTAT HANNER, NORSK ELGHUND GRÅ

Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen. Momenter: Bandhund : moment 2,3 …

INDEKSERING/RANGERING AV JAKTPRØVERESULTAT HANNER, NORSK ELGHUND GRÅ Les mer »