CHAMPIONATKRAV – LØSHUND

Tilbakemelding fra NKKs Aktivitetsavdeling vedrørende Championatkrav for løshund.

Begge NEKFs RS vedtakene har vært behandlet og godkjent av NKKs Jakthundkommité og er lagt inn i Championatkravene.

De nye reviderte Championatkravene er dessverre enda ikke publisert, men blir om kort tid lagt ut på NKKs hjemmeside.

Følgende er gjeldende:

  •  Krav om at minst en jaktprøve skal være gjennomført før 30.11.
    Vedtaket er ikke tilstrekkelig publisert så vedtaket trer i kraft først fra og med prøvesesongen 2014.

  • NJ(L)CH kan tas på ett år, gjeldene fra og med prøvesesongen 2013

Med disse presiseringene blir det ingen 3. part (hunder/hundeeiere) som blir skadelidende for lang saksbehandlingstid i NKK.

Skroll til toppen
Rull til toppen