CHAMPIONATKRAV – LØSHUND

Tilbakemelding fra NKKs Aktivitetsavdeling vedrørende Championatkrav for løshund.