Planverktøy arrangement

Det arrangeres stadig store vellykkede arrangementer i elghund-Norge hvor det er nedlagt en rekke timer i planlegging.  Forbundstyret NEKF har utarbeidet et planverktøy som et forslag for gjennomføring av store …

Planverktøy arrangement Les mer »