Oppdretterkonferanse 2023

NEKFs Avls Strategisk Utvalg arrangerer Oppdretterkonferanse 10. – 11. 06.2023.  Fokus for konferansen blir genetisk variasjon, bruksegenskaper og helse, men det vil også bli andre temaer. Lørdag  kl 10.00 -17.00 […]

Oppdretterkonferanse 2023 Read More »