NKKs RS-MØTE 2009

Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte avholdes 25.4.