Sluttrapport FoU prosjekt

Aninova har utarbeid en sluttrapport av FoU prosjektet, prosjektet er nå avsluttet. Under vil der finne rapporten, trykk på linken for å få åpnet rapporten. Link: Sluttrapport