JEMTHUND

Sidene for Jemthund er nå er revidert og oppdatert. Avlsutvalget for Jemthund ønsker konstruktive tilbakemeldinger og innspill og vi må be om at aktuelle avlshunder  meldes inn på nytt og […]

JEMTHUND Read More »