REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014

Representantskapsmøtet 2014 Forbundsstyret vedtok på sitt styremøte 20.6.13 at Representantskapsmøtet 2014 skal avholdes 24.5.2014. Arrangementssted er Thon Hotel Oslo Airport. Vedtaket er protokollert i Styremøteprotokollen av 20.6.13.

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2014 Read More »