JAKTPRØVEREGISTRERING AV ELGHUNDPRØVER, LØSHUND

Aktivitetsavdelingen i Norsk Kennel Klub har sendt ut følgende informasjon om registrering av jaktprøver for elghundprøver, løshund. Se link nedenfor.JAKTPRØVEREGISTRERING AV ELGHUNDPRØVER, LØSHUND